top of page

 

 

Privacy Policy

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

WPROWADZENIE

 

W poniższej Klauzuli Informacyjnej wykonujemy Obowiązek Informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

Niniejsza Klauzula Informacyjna opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.


Klauzula Informacyjna ma zastosowanie do danych osobowych naszych Kandydatów, Klientów, Dostawców, Personelu i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych działaniach rekrutacyjnych, Kandydatach lub które zostały wskazane jako kontakt referencyjny lub kontakt w nagłych wypadkach Personelu.

 

Niniejsza Klauzula Informacyjna obowiązuje we właściwych krajach w ramach naszej międzynarodowej działalności. Różne kraje mogą mieć nieco odmienne podejście do prywatności danych, więc niniejsza Klauzula Informacyjna zawiera również fragmenty obowiązujące w poszczególnych krajach. Pozwala nam to upewnić się, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych.

 

Malek Recruitment przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

 

Należy wskazać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Klauzulę Informacyjną. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszamy do zapoznawania się z aktualną Klauzulą Informacyjną za pośrednictwem tego linku, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.


Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Klauzuli Informacyjnej, mogą przysługiwać Ci prawa, które spisaliśmy: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

 

Z Administratorem danych osobowych Malek Recruitment można się kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szpitalna 8/8; 00-031 Warszawa najlepiej z dopiskiem: „Administrator Danych Osobowych” lub adres elektroniczny – ADO@MalekRecruitment.com

 

Kto jest Administratorem Twoich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest firma MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA (działająca pod marką, dalej zwana „Malek Recruitment”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szpitalna 8.8, 00-031 Warszawa wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799981, NIP 5252798891.

Jak się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych w Malek Recruitment?

 

Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Klauzuli Informacyjnej, mogą przysługiwać Ci prawa, które spisaliśmy: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

 

Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

 

Z Administratorem ochrony danych osobowych Malek Recruitment można się kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szpitalna 8/8; 00-031 Warszawa najlepiej z dopiskiem: „Administrator Danych Osobowych” lub adres elektroniczny – ADO@MalekRecruitment.com

 

Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

 

Gromadzimy dane osobowe:

 • Kandydata

 • Klienta

 • Dostawcy

 • Inne

 

DANE KANDYDATA


W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Prosimy wyłącznie o dane, które naprawdę pomogą nam wesprzeć Cię w procesie poszukiwania i zmiany pracy, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia. We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy również gromadzić informacje na temat Twojego stanu zdrowia lub karalności.

 

W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań. W niektórych jurysdykcjach obowiązują nas ograniczenia dotyczące przetwarzania danych wymienionych poniżej. W tych jurysdykcjach nie będziemy przetwarzać tych danych:

 

 • imię i nazwisko;

 • wiek / data urodzenia;

 • płeć;

 • fotografia;

 • stan cywilny;

 • dane kontaktowe;

 • wykształcenie;

 • historia zatrudnienia;

 • dane kontaktu referencyjnego;

 • status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);

 • narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;

 • informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;

 • szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;

 • informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia;

 • dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam przekazać;

 • dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;

 • dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony internetowe, portale zawodowe.

 

Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

 

Możemy gromadzić inne wrażliwe dane osobowe na Twój temat, jak na przykład informacje zdrowotne lub karalność, jeżeli jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymagane dla stanowiska, na które chcesz aplikować. Nigdy nie zrobimy tego bez Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody.


Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.

 

DANE KLIENTA

 

Jeżeli jesteś Klientem Malek Recruitment, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia dla Ciebie takich usług, jak:

 • znalezienie Kandydatów odpowiednich dla Ciebie lub Twojej organizacji,

 • zapewnienie Ci usług outsourcingu procesu rekrutacji,

 • konsultacji wspierających powyższe procesy.

 

Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji lub konsultacji w obszarze prowadzonych przez nas działań zgodnych z zakresem prowadzonej przez Malek Recruitment działalności i stanowi uzasadniony interes Administratora.

 

Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności.


 

DANE DOSTAWCY


Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacić Ci za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń umownych pomiędzy nami).


OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH


W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia w bezpieczny sposób i przygotowania się na każdą ewentualność dla nich i dla Personelu potrzebujemy kilku podstawowych informacji ogólnych. Prosimy wyłącznie o bardzo podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu otrzymania referencji lub wtedy, gdy zostałeś wymieniony jako kontakt w nagłych wypadkach przez jednego z naszych Kandydatów lub Personelu.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

 

DANE KANDYDATA

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:


1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie;

2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł.


Możesz nam udostępnić informacje na kilka różnych sposobów według własnego uznania. Mogą one zawierać:

 • Pozostawienie wersji drukowanej swojego CV;

 • Przesłanie CV e-mailem do Personelu lub przejście rozmowy kwalifikacyjnej;

 • Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy.

 

Uzyskujemy dane osobowe Kandydatów również z innych źródeł:

 • Twoje kontakty referencyjne mogą ujawnić Twoje informacje osobowe;

 • Nasi Klienci mogą udostępniać nam Twoje informacje osobowe;

 • Możemy uzyskać informacje o Tobie, wyszukując potencjalnych Kandydatów z zewnętrznych źródeł, jak na przykład LinkedIn i inne strony internetowe;

 • Jeżeli zostałeś nam polecony.

 

DANE KLIENTA

 

Gromadzimy dane osobowe Klienta na dwa sposoby:


1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie

2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł.

 

Mamy wspólny cel – zapewnienie najlepszego personelu dla Twojej organizacji. Będziemy otrzymywać dane bezpośrednio od Ciebie na trzy sposoby:

 • Jeżeli skontaktujesz się z nami proaktywnie, zwykle telefonicznie lub e-mailowo;

 • Jeżeli my skontaktujemy się z Tobą, telefonicznie lub e-mailowo albo, ogólniej, poprzez działania Personelu w ramach rozwoju biznesu;

 • Z innych powszechnie dostępnych źródeł i od osób trzecich (na przykład od naszych Kandydatów w zakresie, w jakim przekażą nam Twoje dane w charakterze ich kontaktu referencyjnego).


DANE DOSTAWCY

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy.

 

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH


Gromadzimy Twoje dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Kandydat lub Personel wymienia Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach lub Kandydat przekaże je nam jako kontakt referencyjny.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

DANE KANDYDATA


Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest zaprezentowanie Tobie prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych i weryfikacja Twojego zainteresowania rozmowami. Kolejnym aspektem jest zaproszenie Ciebie do rozmów rekrutacyjnych i pomoc w znalezieniu dla Ciebie zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Ciebie pracy.


Dobrowolnie przekazane lub powszechnie dostępne (między innymi na LinkedIn) Malek Recruitment dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy jakiekolwiek informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym, zawarte w przekazanym CV i dokumentach aplikacyjnych, bądź korespondencji kierowanej do Malek Recruitment, są zbierane i przetwarzane przez Malek Recruitment w następujących celach:

 

Zasadniczo używamy danych Kandydata na dwa sposoby: 

 • Działania informacyjne – pierwszym i podstawowym zakresem naszych działań jest prezentacja prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych w postaci ofert pracy oraz przedstawienie informacji dotyczących naszych klientów jak i oferowanych przez nich stanowisk pracy. Dodatkowo z racji świadomości rynkowej oraz szerokiej ilości informacji z chęcią dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i informacjami rynkowymi. W tym zakresie możemy udostępniać Ci bezpłatne materiały informacje m.in. Przegląd dotyczący Zmian Personalnych.

 • Działania rekrutacyjne - głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów z właściwymi stanowiskami.

 

Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych do tego celu, gdy jest to stosowne i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami.

 

 • gromadzenie Twoich danych od Ciebie i z innych powszechnych źródeł, na przykład LinkedIn;

 • przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z rekrutacją;

 • świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji;

 • ocena danych na Twój temat pod kątem miejsc pracy, które według nas mogą być dla Ciebie odpowiednie;

 • przesyłanie Twoich informacji Klientom w celu aplikowania na stanowiska lub oceny Twoich kwalifikacji;

 • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów;

 • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Malek Recruitment a osobami trzecimi w związku z Twoją rekrutacją;

 • przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;

 • weryfikacja przekazanych przez Ciebie danych z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów (takich jak badania psychometryczne czy testy umiejętności) lub prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie karalność, w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa);

 • przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci wyselekcjonowanych, istotnych materiałów informacyjnych, dotyczących rekrutacji lub innej korespondencji, która według nas może Cię zainteresować.

 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.

 • Możemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować lub poprosić Cię o pomoc w połączeniu innych Kandydatów z ofertami pracy.

 • Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

 

Malek Recruitment przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Twoje dane mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne:

 • przeniesienie danych do archiwum

 • audyty i/ lub postępowania wyjaśniające

 • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej

 • rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych

 

Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca. 


DANE KLIENTA


Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja poprzez zapewnianie Ci Kandydatów. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na jakie wykorzystujemy Twoje dane w tym celu.

 

 • Przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi;

 • Przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkań, abyśmy mogli zapewnić Ci wyselekcjonowane usługi;

 • Przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;

 • Przetwarzanie Twoich danych dla celów wyselekcjonowania odpowiednich kampanii informacyjnych;

 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.

 • Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.

 

DANE DOSTAWCY

 

Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz spełnienie wymogów prawnych. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na jakie wykorzystujemy Twoje dane w tym celu:

 

 • Przechowywania i aktualizowania Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z naszymi umowami;

 • Oferowania Ci usług lub pozyskiwania wsparcia i usług od Ciebie;

 • Realizacji niektórych zobowiązań prawnych;

 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.

 

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH:


Będziemy wykorzystywać informacje przekazane nam przez Kandydata wyłącznie w następujących celach:

 • Jeżeli nasi Kandydaci lub Personel wymienią Cię w naszym formularzu jako kontakt w nagłych wypadkach, skontaktujemy się z Tobą w razie dotyczącego ich wypadku lub nagłego zdarzenia;

 • Jeżeli nasz Kandydat lub przyszły Personel wymienił Cię jako kontakt referencyjny, skontaktujemy się z Tobą w celu otrzymania referencji. Jest to ważna część naszego procesu zapewnienia jakości Kandydatów i może zadecydować o tym, czy dana osoba dostanie pracę;

 • Jeżeli nasz Kandydat lub przyszły Personel wymienił Cię jako kontakt referencyjny, możemy okresowo wykorzystywać Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które według nas mogą Cię zainteresować, w którym to przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane do tych samych celów, co dane naszych Klientów.

 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.

 

Malek Recruitment nie korzysta z profilowania.


Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo do sprzeciwu.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane możemy udostępnić, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami w poniższym osobom i w poniżysz zakresach:

 

 • osoby i organizacje, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub aplikacją o pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy, instytucje edukacyjne i organy egzaminacyjne oraz agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy;

 • organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na zadanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym);

 • zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne);

 • zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);

 • platformy i dostawcy technologii CRM (Customer Relationship Management);

 • w przypadku Kandydatów: potencjalni pracodawcy i inne agencje/organizacje rekrutacyjne w celu zwiększenia Twoich szans znalezienia zatrudnienia;

 • w przypadku Kandydatów i kontaktów referencyjnych naszych Kandydatów i przyszłych członków Zespołu: osoby trzecie, które otrzymaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

 

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.

 

Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

 

Z inspektorem ochrony danych osobowych Malek Recruitment można się kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szpitalna 8.8, 00-031 Warszawa najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres elektroniczny – ADO@MalekRecruitment.com

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

W zakresie prowadzenia działań informacyjnych, jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres dziesięciu lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

W zakresie prowadzenia działań rekrutacyjnych, jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres pięciu lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).


Przez „istotny kontakt” mamy na myśli na przykład komunikację pomiędzy nami (ustną lub pisemną) lub Twoje aktywne korzystanie z naszych usług. Jeżeli jesteś Kandydatem, za istotny kontakt będziemy uważać złożenie przez Ciebie zaktualizowanego CV na naszej stronie internetowej lub uczestnictwo w jakiejkolwiek korespondencji czy rozmowie. Za istotny kontakt będziemy również uważać skontaktowanie się z nami przez Ciebie w kwestii potencjalnych stanowisk, ustnie lub pisemnie.

 

Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

 

Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.


Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.

Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

 

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo:

 • poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku

 • odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.


Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane, ale zasadniczo założymy, że wolisz, abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościach. Możesz swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.

 

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru:

 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób: Telefon: (+48) 22 531 03 00, E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, adres: ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, Fax: (+48) 22 531 03 01.

W jaki sposób możesz zgłosić sprzeciw, wycofać zgodę, wymazać lub przenieść dane?


Wystarczy, że zgłosisz ten wniosek do Administratora ochrony danych osobowych Malek Recruitment.

 

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szpitalna 8.8, 00-031 Warszawa najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres elektroniczny – ADO@MalekRecruitment.com


 

W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?

 

Malek Recruitment prowadzi działania międzynarodowe, co umożliwia nam oferowanie usług na obecnym poziomie. Abyśmy mogli dalej działać w ten sposób, może być konieczne przekazywanie lub przechowywanie Twoich danych za granicą.

 

Twoje dane mogą być przekazywane:

 • osobom trzecim (na przykład doradcom lub innym Dostawcom Malek Recruitment);

 • Klientom zagranicznym;

 • Klientom z Twojego kraju, którzy z kolei mogą przekazywać Twoje dane za granicę;

 • dostawcy usługi chmurowej.

 

Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, wprowadziliśmy odpowiednie procedury wobec podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są traktowane przez podmioty zewnętrzne w sposób zgodny z prawami o ochronie danych.

 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób w działaniach rekrutacyjnych, jest:

 

 • przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w korespondencji, formularzu, CV i w liście motywacyjnym czy powszechnie dostępnych danych.

 

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

UZASADNIONE INTERESY

 

Zastosowanie ma tu artykuł 6(1)(f) RODO – mówi on, że możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli to „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Twoje] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.

 

Nie uważamy, aby którekolwiek z następujących działań szkodziło w jakikolwiek sposób – tak naprawdę pomagają nam one oferować ciekawe oferty pracy oraz informacje rynkowe jak i angażować Cię w działania rekrutacyjne, które mogą wesprzeć rozwój zawodowy. Oczywiście w przypadku naszych klientów dbamy o prowadzenie wysokojakościowych działań. Jednakże masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na tej zasadzie.


 

 

DANE KANDYDATA


Uważamy za uzasadnione oczekiwanie, że jeżeli poszukujesz pracy lub udostępniłeś nam swoje CV lub zamieściłeś informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, kompetencji czy stanowiska w serwisie społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowych, nie masz nic przeciwko temu, abyśmy gromadzili lub w inny sposób wykorzystywali Twoje dane osobowe do przekazywania Ci rekomendowanych ofert pracy, informacji rynkowych lub świadczenia usług rekrutacyjnych, udostępniania tych informacji potencjalnym pracodawcom i weryfikacji Twoich umiejętności względem naszej bazy wakatów.

 

Kiedy wygląda na to, że zostaniesz zatrudniony, Twój potencjalny pracodawca może również chcieć zweryfikować informacje, które nam przekazałeś (takie jak wyniki badan psychometrycznych lub testów umiejętności) lub potwierdzić Twoje referencje, kwalifikacje lub informacje o karalności w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

 

Musimy wykonywać te czynności, abyśmy mogli funkcjonować jako dochodowa firma i pomagać Tobie oraz innym Kandydatom w znalezieniu pracy. Mamy również nasze własne zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których wypełnienie leży w naszym uzasadnionym interesie! Jeżeli uważamy to w dobrej wierze za konieczne, możemy udostępniać Twoje dane w związku ze ściganiem przestępstw, poborem podatków i faktycznym lub przewidywanym postępowaniem sądowym.


Chcemy zapewnić Ci indywidualnie dopasowane rekomendowane oferty pracy oraz informacje rynkowe, aby pomóc Ci w procesie poszukiwania pracy. Uważamy zatem, że uzasadnione jest przetwarzanie przez nas Twoich danych w celu upewnienia się, że przesyłamy Ci najodpowiedniejsze treści.


DANE KLIENTA

 

W celu zapewnienia Ci możliwie najlepszej obsługi przechowujemy Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe osób kontaktowych w Twojej organizacji, a także dokumentację naszych rozmów, spotkań, zarejestrowanych stanowisk i miejsc pracy. Możemy okresowo poprosić Cię o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta bądź poprosić o rekomendacje. Uważamy to za uzasadnione działanie – uznajemy powyższe sposoby wykorzystania Twoich danych za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji świadczącej dla Ciebie różnorodne usługi rekrutacyjne.

 

DANE DOSTAWCY


Wykorzystujemy i przechowujemy dane osób w naszej organizacji w celu usprawnienia odbioru usług od Ciebie jako jednego z naszych Dostawców. Posiadamy również dane finansowe, abyśmy mogli zapłacić Ci za Twoje usługi. Uznajemy wszystkie takie działania za konieczne w ramach naszych uzasadnionych interesów jako odbiorcy Twoich usług.

 

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH


Jeżeli nasz Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, wykorzystamy Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w celu otrzymania referencji. Jest to element naszego procesu zapewnienia jakości, więc uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji oferującej usługi rekrutacyjne i zatrudniającej personel.


Jeżeli Kandydat lub Personel podał nam Twoje dane jako kontakt w nagłych wypadkach, wykorzystamy te dane do skontaktowania się z Tobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Jesteśmy pewni, że zgodzisz się, iż jest to ważny element naszej organizacji zorientowanej na ludzi, a przez to konieczny dla naszych uzasadnionych interesów.

 

W jakich celach posługujemy się wyrażoną przez Ciebie zgodą?

 

W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami.

 

Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

 

Zatem musisz udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Ciebie, musisz wiedzieć, na co się zgadzasz, powinieneś mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzasz, a na które nie.

 

Przede wszystkim musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

 

Oczywiście masz prawo wycofać swoją zgodę na te działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie.  Wystarczy, że zgłosisz ten wniosek do Administratora ochrony danych osobowych Malek Recruitment. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres korespondencyjny: MR EXECUTIVE SEARCH LLC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szpitalna 8.8, 00-031 najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres elektroniczny – ADO@MalekRecruitment.com.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH

 

Czasami konieczne może być przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych. Art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.

 

Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, gdy potrzebujemy porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

bottom of page